Informacje o pandemii

Przedszkola

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 3
Przedszkole Publiczne nr 3Organ prowadzący: Gmina Bielawa Przedszkole Publiczne nr 3 ul. 3-go Maja 22,58 – 260 Bielawa tel./fax: (74) 645 22 29e-mail: sekretariat@pp3.oswiata.bielawa.pl
Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie ul. Kopernika 2, 58-260 Bielawa tel./fax 74/833 45 28www.augustibiela.nazwa.pl e-mail: przedszkole_augustianki@onet.pl
Organ prowadzący: Gmina Bielawa Przedszkole Publiczne nr 4 ul. S. Żeromskiego 18 58 – 260 Bielawatel./fax: (74) 645 22 42strona www: http://pp4.ple–mail: pp4@oswiata.bielawa.pl