OBWIESZCZENIE NR 2/2019

Z DNIA 04.11.2019 r.

w sprawie zmiany listy kandydatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa

Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza zgodnie z § 9 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa, stanowiącej załącznik do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa (Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu), podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną informację o zgłoszonych kandydatach na Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa w wyborach zarządzonych na dzień 6 listopada 2019 r. w następujących okręgach: 

Numer Okręgu Wyborczego

Szkoła

Kandydaci na radnych

1

Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Kacper Bujnowski

 2. Kacper Kłonowski

 

2

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Juliana Tuwima

 1. Aleksandra Furtak

 2. Błażej Ostrowski

3

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Sportowymi

 1. Maja Cędrowicz

 2. Kornel Cudak

 3. Oskar Konopka

 4. Olaf Nowakowski

 5. Lena Prokop

 6. Weronika Smaczyńska

4

Zespół Szkół Społecznych

 1. Jasmina Avci

5

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego


 1. Miłosz Musiał

 2. Amelia Ubych

 3. Kacper Fedorowicz

 4. Zuzanna Sopiarz

 5. Oskar Fulbiszewski

 6. Michał Morasz

 7. Hanna Zarzycka

 8. Klaudia Winnowska

 9. Katarzyna Furcoń

 10. Justyna Waloch

 11. Marta Mruk

 12. Alan Leśkiewicz

 13. Małgorzata Głuszek

 14. Nikola Wałachowska

 15. Aleksandra Pietruszka

6

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

brak zgłoszonych kandydatów

7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

 1. Kinga Borczyk

Aktualizacja listy konieczna jest z powodu pisemnej rezygnacji uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Sportowymi.

 Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj