Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza zgodnie z § 9 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa, stanowiącej załącznik do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa (Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu), podaje do publicznej wiadomości informację o zgłoszonych kandydatach na Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa w wyborach zarządzonych na dzień 6 listopada 2019 r.

Obwiesczenie doc
Obwiesczenie pdf
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj