Informacje o pandemii
Centrum Obsługi Inwestora funkcjonujące w Urzędzie Miejskim w ramach Referatu Promocji i Rozwoju, jest miejscem pierwszego kontaktu dla istniejących już w Bielawie przedsiębiorców oraz zewnętrznych firm zainteresowanych inwestowaniem w mieście.COI posiada dane z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, niezbędne w świadczeniu pomocy przy podejmowaniu decyzji przez potencjalnych inwestorów. Misją COI jest nie tylko współpraca z nowymi inwestorami, ale także utrzymywanie pozytywnych relacji i udzielanie pomocy już istniejącym firmom w Bielawie. Centrum Obsługi Inwestora ma sprawić również, że przedsiębiorca otrzyma wszelką potrzebną wiedzę, nie tracąc czasu na szukanie informacji w wielu miejscach.  

W celu gromadzenia aktualnych danych dotyczących stanu prawnego i technicznego oraz wyposażenia w media terenu lub obiektów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, Centrum Obsługi Inwestora współpracuje między innymi z referatami: Gospodarki Mieniem, Gospodarki Przestrzennej, Strategii, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Infrastruktury Technicznej. Oprócz tego COI utrzymuje ścisłą współpracę z takimi instytucjami jak: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, czy Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg SA.

Kontakt:
Urząd Miejski w Bielawie
Referat Promocji, pok. nr 13 (I piętro)
ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa
tel. 74 8328 735