Celami spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskaniem nowych inwestorów ze szczególnym uwarunkowaniem na:
- tworzenie nowych miejsc pracy
- wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania programów gospodarczych i inwestycyjnych,
- doradzctwo ułatwiające przedsiębiorcą podejmowanie decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego,
- tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji,
- wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa,
- ułatwienie dostępu z sektora MŚP do tanich źródeł finansowania inwestycji i rozwoju; kredytów, pożyczek oraz poręczeń
- doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.

Spółka zarządza także dwoma inkubatorami - Bielawskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskim Inkubatorem Art-Przedsiębiorczości. Oprócz tego zarządza Szkołą Leśną, Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii oraz Centrum Informacji Turystycznej.Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa
tel/fax: 74-645-64-01
e-mail: biuro@barl.bielawa.pl

www.barl.bielawa.pl