•  
 •  

Gminne Centrum Informacji w Bielawie zlokalizowane w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Wolności 109, ma za zadanie aktywizację osób bezrobotnych z terenu miasta. Pracownicy GCI są odpowiedzialni za organizację giełd pracy, targów pracy czy szkoleń z zakresu prawa pracy i poradnictwa zawodowego. GCI jest także jednostką odpowiedzialną za pomoc w kwestiach formalnych osobom przygotowującym się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Gminne Centrum Informacji w Bielawie jest częścią Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Bielawie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres działalności GCI.
Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet:

 1. Udzielanie informacji dot. pracy:
  • Szukanie ofert pracy w serwisach internetowych;
  • Organizowanie Targów i Giełd Pracy dla osób poszukujących zatrudnienia.
  • Udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, Udzielanie informacji dotyczących nauki:
  • Wyszukanie informacji nt. szkół, uczelni;
  • Wyszukiwanie informacji nt. organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych, itd.;
   1. Udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
   2. Udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta np:
  • Adresy urzędów - co, jak i w którym urzędzie można załatwić np. gdzie i kiedy można wymienić dowód, paszport, prawo jazdy itd.;
 2. Usługi w zakresie umieszczanie w sieci własnych informacji (e-mail, strony www, )
  1. Obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów).
 3. Pomoc bezrobotnym:
  1. W poszukiwaniu pracy,
  2. przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.
 4. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
  1. Przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności
  2. Udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać Nr NIP, Regon itd.
  3. Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w internecie).
 5. Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:
  1. Korzystania z internetu.
  2. Redagowania pism,
  3. Drukowania, skanowania, obróbki graficznej (np. ofert pracy).
 6. Udostępniania programów komputerowych w celach edukacyjnych:
  1. Graficznych – Corel, Picture Publisher, itd.
  2. Edukacyjnych – np. do nauki języków obcych, przedmiotowych, itd.
  3. Dla małych firm i osób prowadzących działalność gospodarcza np.: „Płatnik” – program ZUS-u, rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym – „PIT’y” ,
  4. Prawniczych typu „Lex”,
 7. Usługi dla małych firm w zakresie:
  1. Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w internecie).
  2. Wysyłanie faksów.
  3. Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w lokalu lub na zewnątrz lokalu GCI,
 8. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji np.
  1. Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.