Informacje o pandemii
Prace remontowe na bielawskich drogach
Od początku obecnej kadencji samorządu (2018 - 2023) podjęte zostały intensywne działania aby znacząco poprawić jakość bielawskich dróg.

21 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu "SENIOR+". Okazało się, że bielawski wniosek, dotyczący dofinansowania dwóch placówek dla seniorów, zlokalizowanych przy...

Plan sytuacyjny przebiegu inwestycji
21 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa z "COALS Polska" Sp. z o.o. z Palędzia, na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384"....

Plakat informacyjny z sylwetkami dwóch oficerów patrzących przez lornetkę
Trwa nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Szczegóły na zamieszczonym afiszu.

Bielawska Straż Miejska, podczas rutynowych patroli miasta, coraz częściej podejmuje interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania samochodów na... trawnikach. W ostatnich dniach, doszło w Bielawie do takiego zdarzenia, w efekcie czego...