•  
  •  
6 maja br. przestały obowiązywać przepisy, które wprowadzały, na terenie całego kraju, nakaz zamknięcia wszystkich placówek żłobkowych i przedszkolnych. Z uwagi na mocno kryzysową sytuację w bielawskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz duże ryzyko...

7 maja do bielawskiego Urzędu Miejskiego dotarła korespondencja z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po analizie treści przesłanego przez RIO dokumentu można śmiało stwierdzić, że jest to bardzo wysoka ocena odnosząca się do sprawozdania z realizacji...

W momencie, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania pracownika bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na COVID-19, placówka została zamknięta, a wszyscy pracownicy oraz ich rodziny poddani przymusowej kwarantannie.

W piątek 8 maja, dyrektorzy bielawskich szkół podstawowych odebrali 30 sztuk wysokiej klasy laptopów. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów poszczególnych placówek oświaty. Taki zakup zrealizowany był przez Gminę Bielawa w ramach...

6 maja br., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę rankingową dotyczącą ogólnopolskiego programu pn. "Od zależności ku samodzielności". Okazało się, że bielawski wniosek, został bardzo wysoko oceniony i wybrany do...