Informacje o pandemii
Widok z lotu ptaka na Bielawski Park Przemysłowy
W III kwartale br. rozpoczęta została inwestycja polegająca na budowie nowej drogi w obszarze Bielawskiego Parku Przemysłowego. W ramach zadania powstanie jezdnia o długości 0,5 km i szerokości 7 m oraz infrastruktura towarzysząca w tym chodniki,...

Wypis z aktu notarialnego potwierdzający zbycie nieruchmości
20.X.2020 r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina zbyła nieruchomość gruntową o powierzchni 1.617 m2, zlokalizowaną przy ul. 3 Maja.

Plakat "Seniorze, nie daj się nabrać"
Ponowne wprowadzenie obostrzeń na terenie kraju skutkuje większą izolacją seniorów. W pierwszej połowie 2020 roku, po wprowadzeniu stanu epidemii na terenie powiatu odnotowano wzrost przestępstw na szkodę seniorów. Z uwagi na powyższe, zasadnym...

Na zdjęciu: Burmistrz Bielawy p. Andrzej Hordyj wręcza czerwoną różę zasłużonej kadrze pedagogicznej
W środę 14 października w bielawskim Art-Inkubatorze odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, burmistrz Andrzej Hordyj wraz z dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty panią Ewą Kowalik, złożyli...

Na zdjęciu zaproszeni goście składają życzenia z okazji jubileuszu kierownictwu Cechu
Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym organizacji bielawskich rzemieślników. 35 lat temu, w dniu 1 maja 1985 roku, zawiązał się Komitet Założycielski złożony z rzemieślników działających na terenie Bielawy, którego celem było powołanie do życia...