Informacje o pandemii
Seniorzy - zdjęcie poglądowe
Na 22.X.2020 r. zaplanowane były bielawskie obchody Dnia Seniora. Niestety sytuacja zagrożenia pandemicznego w Zespole Ośrodków Wsparcia spowodowała, że uroczystość została odwołana.

Mur zniszczony przez graffiti
W minionym tygodniu, patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec osób, które od pewnego czasu dewastowały mienie miasta. Chodziło m.in o malowanie graffiti na terenach do tego nie przeznaczonych, w dodatku często prywatnych.

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj podpisuje porozumienie w sprawie ZIT
2.X.2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Dokument został parafowany przez 28 samorządowców szczebla gminnego i...

Seniorzy przy laptopie - zdjęcie poglądowe
W momencie, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania pracownika bielawskiego Zespołu Ośrodków Wsparcia na COVID-19, stało się jasnym, że budynek, w którym mieści się ta placówka, będzie musiał zostać poddany dekontaminacji.

Frontowa część muralu przedstawiająca Eleni trzymającą publikację o Bielawie
W pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie powstaje skwer im. Eleni. W jego ramach planuje się m.in. montaż ławeczki z postacią wokalistki, a na 2 ścianach pobliskiego budynku wielorodzinnego powstał mural, także z wizerunkiem...