•  
 •  
Bielawski samorząd vs koronawirus – maseczki dla potrzebujących
16.IV.2020 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa. 

Blisko 80.000 złotych dla Bielawy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów
  Bielawa zakupi 30 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów bielawskich szkół, aby umożliwić im realizację podstaw programowych on-line. To efekt pozyskanego przez miasto dofinansowania z projektu organizowanego przez Centrum Projektów...

Panująca w Polsce od początku marca br. epidemia koronawirusa jest zabójczo groźna nie tylko dla ludzi, ale także dla gospodarki. Cztery tygodnie kwarantanny i konsekwentnie wprowadzane kolejne ograniczenia w handlu, usługach, a także w sferze...

Żłobek Publiczny nr 2 na ukończeniu
Dobiegają końca prace budowlano-remontowe nowego żłobka w Bielawie. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w ramach ministerialnego programu "Maluch +", rodzice będą mieli do dyspozycji nowoczesny obiekt dla swoich najmłodszych pociech.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie ogłasza w dniu 03 kwietnia 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art....

Koronawirus – ważne informacje dla bielawian

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Bielawy, informujemy o wprowadzeniu ograniczeń w organizacji życia publicznego.

Od 17.III.2020 r. do odwołania:
 • nieczynne będzie targowisko miejskie
 • zamknięte będą wszystkie przyszkolne obiekty sportowe
 • wyłączone będzie oświetlenie skateparku

Od 18.III.2020 r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Klienci przyjmowani będą wyłącznie w sprawach pilnych po telefonicznym kontakcie:

 • Urząd Miejski (budynki przy pl. Wolności 1 oraz przy ul. Piastowskiej 1) – tel. 74 83 28 711, w sprawach nagłych oba budynki będą otwierane „na dzwonek”
 • Straż Miejska – tel. 74 83 28 706
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 74 833 47 93
 • Miejski Zarząd Placówek Oświaty – tel. 74 645 22 04
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – tel. 74 833 42 53
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 74 645 04 39
 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – tel. 74 645 64 01

Kasy ww. instytucji będą nieczynne. Płatności prosimy dokonywać poprzez bankowość elektroniczną. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie z wykorzystaniem adresów e-mail albo platformy ePUAP
Dla osób samotnych Gmina Bielawa organizuje pomoc w realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. dokonywanie zakupów żywności i leków. W tym celu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (tel. 74 83 28 706) lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 74 833 47 93).

Jednocześnie apelujemy o rozwagę i rozsądek, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z innymi osobami.