•  
 •  
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w nowoutworzonym Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie, usytuowanym w budynku przy Wolności 39. Osoby chętne zapraszamy do złożenia karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną Kartę...

Zdefiniowana w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020 wizja mówi, że „Bielawa to innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury”. Z kolei cel strategiczny nr 4 brzmi „Kultura jako nowy potencjał dla zrównoważonego...

Fundacja Manufaktura Inicjatyw zaprasza do udziału w projekcie: ,,Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim”  współfinansowanym ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy plik pdf z informacją na temat zasad naboru wniosków o dofinansowanie przez PUP w Dzierżoniowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie informuje, że od 18.04.2020 r. wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Koronawirus – ważne informacje dla bielawian

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Bielawy, informujemy o wprowadzeniu ograniczeń w organizacji życia publicznego.

Od 17.III.2020 r. do odwołania:
 • nieczynne będzie targowisko miejskie
 • zamknięte będą wszystkie przyszkolne obiekty sportowe
 • wyłączone będzie oświetlenie skateparku

Od 18.III.2020 r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Klienci przyjmowani będą wyłącznie w sprawach pilnych po telefonicznym kontakcie:

 • Urząd Miejski (budynki przy pl. Wolności 1 oraz przy ul. Piastowskiej 1) – tel. 74 83 28 711, w sprawach nagłych oba budynki będą otwierane „na dzwonek”
 • Straż Miejska – tel. 74 83 28 706
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 74 833 47 93
 • Miejski Zarząd Placówek Oświaty – tel. 74 645 22 04
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – tel. 74 833 42 53
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 74 645 04 39
 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – tel. 74 645 64 01

Kasy ww. instytucji będą nieczynne. Płatności prosimy dokonywać poprzez bankowość elektroniczną. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie z wykorzystaniem adresów e-mail albo platformy ePUAP
Dla osób samotnych Gmina Bielawa organizuje pomoc w realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. dokonywanie zakupów żywności i leków. W tym celu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (tel. 74 83 28 706) lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 74 833 47 93).

Jednocześnie apelujemy o rozwagę i rozsądek, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z innymi osobami.