Informacje o pandemii
Afisz informujący o nowych ograniczeniach
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw przed północą 22 lutego, rząd wprowadza kolejne obostrzenia mające pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podpisał Wojewódzką Koncepcję Działań Profilaktycznych "Senior Online" skierowaną na bezpieczeństwo seniorów.

Porzucone samochody wciąż spotkać można w Bielawie na ulicach i parkingach, gdzie miesiącami blokują miejsca. Oprócz tego, że szpecą miasto, są także zagrożeniem np. dla bawiących się nieopodal dzieci i dla środowiska.  Mimo trwającej pandemii,...

Burmistrz Miasta Bielawa, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j....

Aby urzeczywistniać wizję Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego, w roku 2021 zostanie zrealizowana IV edycja programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych...