Informacje o pandemii
Brama wejściowa na Cmentarz Komunalny. W tle drzewa i niebieskie niebo
Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947), przypominamy o konieczności wniesienia opłaty za miejsce pochowania zwłok na okres kolejnych 20 lat (w grobie dziecinnym, w grobie...

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Już niebawem, przy ulicy Willowej w Bielawie rozpocznie się proces inwestycyjny prowadzący do powstania kolejnego osiedla mieszkaniowego. Jak juz informowaliśmy Państwa wcześniej, w jego ramach powstaną 24 lokale z działkami do wyłącznego...

W środę 3 marca w obu budynkach Ekologicznej Szkoły nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie, stanęły ekologiczne pojemniki do segregacji odpadów (papier, szkło, bio i odpady zmieszane). Ekologia, a w tym recykling jest istotnym elementem polityki...

Obecność technologii cyfrowej w życiu przedszkolaków jest nieunikniona. Dzieci mają do czynienia z narzędziami cyfrowymi każdego dnia. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy coraz młodsze dzieci korzystające z takich dobrodziejstw cywilizacji jak...