Informacje o pandemii
Elewacja budynku Urzędu Miejskiego - pl. Wolności 1
Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielawie pracują obecnie, zgodnie z rozporządzeniem premiera, w trybie zdalnym. Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia dla interesantów obu budynków, jak ma to obecnie miejsce w niektórych...

Print-screen strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Afisz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z flagą Unii Europejskiej
Nasza Gmina rozpoczęła prace nad Społecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego -   # Dekarbonizacja2030  - na lata 2021-2027.

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj podpisuje porozumienie w sprawie ZIT
Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do Zarysu Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

Frontowa część muralu przedstawiająca Eleni trzymającą publikację o Bielawie
W pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie powstał skwer im. Eleni. W jego ramach wykonano także montaż ławeczki z postacią wokalistki, a na 2 ścianach pobliskiego budynku wielorodzinnego powstał mural, także z wizerunkiem bielawskiej...