•  
 •  
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wracają do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu. Rejestracja do punktów odbywać się będzie  telefonicznie, pod numerem...

Bielawska Straż Miejska na tropie "śmieciowych" przestępców
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami. Pojawił się m.in obowiązek segregowania frakcji biodegradowalnych. Ponadto w całym kraju, w związku ze znacznym wzrostem kosztów wywożenia i składowania balastu, znacznie podrożały...

W poniedziałek 1 czerwca podpisany został akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, na mocy których Gmina Bielawa przejęła od Polskiego Związku Działkowców nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 1053 (obręb Osiedle) i powierzchni 3.737 m2. 

We wtorek 2 czerwca, w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie, odbyło się spotkanie samorządowców powiatu dzierżoniowskiego z przedstawicielami rządu i samorządu wojewódzkiego, w trakcie którego omawiano...

 Od poniedziałku 18 maja otwarte zostały przedszkola i żłobki na terenie Bielawy. Rodzice wielu pociech zdecydowali się na korzystanie z opieki w placówkach objętych szczególnym rygorem sanitarnym.

Koronawirus – ważne informacje dla bielawian

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Bielawy, informujemy o wprowadzeniu ograniczeń w organizacji życia publicznego.

Od 17.III.2020 r. do odwołania:
 • nieczynne będzie targowisko miejskie
 • zamknięte będą wszystkie przyszkolne obiekty sportowe
 • wyłączone będzie oświetlenie skateparku

Od 18.III.2020 r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Klienci przyjmowani będą wyłącznie w sprawach pilnych po telefonicznym kontakcie:

 • Urząd Miejski (budynki przy pl. Wolności 1 oraz przy ul. Piastowskiej 1) – tel. 74 83 28 711, w sprawach nagłych oba budynki będą otwierane „na dzwonek”
 • Straż Miejska – tel. 74 83 28 706
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 74 833 47 93
 • Miejski Zarząd Placówek Oświaty – tel. 74 645 22 04
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – tel. 74 833 42 53
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 74 645 04 39
 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – tel. 74 645 64 01

Kasy ww. instytucji będą nieczynne. Płatności prosimy dokonywać poprzez bankowość elektroniczną. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie z wykorzystaniem adresów e-mail albo platformy ePUAP
Dla osób samotnych Gmina Bielawa organizuje pomoc w realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. dokonywanie zakupów żywności i leków. W tym celu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (tel. 74 83 28 706) lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 74 833 47 93).

Jednocześnie apelujemy o rozwagę i rozsądek, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z innymi osobami.