W połowie września otwarto dla ruchu samochodowego pierwszą część zmodernizowanej ulicy Westerplatte, na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-Maja do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego. Obecnie udostępniony został dla kierujących drugi fragment tej...

Zapewnić pracodawcom dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą, poprawić sytuację na rynku pracy oraz zwiększyć dostępność staży i praktyk zawodowych dla młodych ludzi – to główny cel, który przyświecał twórcom klastra edukacyjnego w Bielawie.

14 października na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, odbędzie się otwarcie Inkubatora Technologicznego Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Jest to pierwszy obiekt w Polsce o niewielkim zapotrzebowaniu na...

W najbliższą środę 30 września odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Bielawy, która poświęcona zostanie sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Oprócz tego wręczony zostanie Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta Bielawa...

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, w sobotę 26 września najlepsze życzenia i wyrazy szacunku za codzienne realizowanie zadań, ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz za poświęcenie w ochronie życia...