Z okazji Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, w sobotę 26 września najlepsze życzenia i wyrazy szacunku za codzienne realizowanie zadań, ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz za poświęcenie w ochronie życia...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o nowych kryteriach dochodowych, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz niektórych innych świadczeń.

Do zaszczytnego grona najstarszych osób w Bielawie dołączył pan Władysław Banaś, który w czwartek, 24 września ukończył 100 lat. Pięknego jubileuszu gratulował mu, burmistrz Piotr Łyżwa. Jubilat dostał od włodarza miasta list gratulacyjny i kwiaty....

W dniach od 5 do 16 października w Urzędzie Miejskim w Bielawie prowadzone będzie badanie satysfakcji klienta. Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki pomogą usprawnić pracę bielawskiego magistratu i tym samym polepszyć...

Urząd Miejski informuje, że z uwagi na pilne obowiązki służbowe, w czwartek 24 września zastępca burmistrza Witold Marek Runowicz nie będzie przyjmować mieszkańców.