Informacje o pandemii
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” wraz z Ministerstwem Gospodarki podjęła decyzję o budowie hali przemysłowej w Bielawie. Oficjalnie poinformował o tym senator Stanisław Jurcewicz podczas sesji Rady Miejskiej 30 września. W...

Zachęcamy do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej, która ma na celu zbadać poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców Bielawy. Formularz jest anonimowy, a odpowiedzi pomogą ocenić obecny stan bezpieczeństwa i pozwolą podjąć...

W połowie września otwarto dla ruchu samochodowego pierwszą część zmodernizowanej ulicy Westerplatte, na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-Maja do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego. Obecnie udostępniony został dla kierujących drugi fragment tej...

Zapewnić pracodawcom dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą, poprawić sytuację na rynku pracy oraz zwiększyć dostępność staży i praktyk zawodowych dla młodych ludzi – to główny cel, który przyświecał twórcom klastra edukacyjnego w Bielawie.