Informacje o pandemii
W piątek 10 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych, samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnych placówek oświatowych, na którym debatowano nad koncepcją realizacji klastra edukacyjnego.

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że w okresie wakacyjnym placówka pracuje w zmienionych godzinach:9.00 - 17.00 - poniedziałek, wtorek, piątek9.00 - 19.00 - środaczwartek i sobota - nieczynne

Od 1 lipca trwają prace remontowe związane z ekomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ulicy Piastowskiej 1. Remont w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz korzystnie wpłynie na ogólny wizerunek zabytkowego...

Od 8 lipca 2015 roku Bielawa jest właścicielem zbiornika wodnego „Sudety”. Tego dnia około godziny piętnastej akt notarialny podpisał w imieniu miasta burmistrz Piotr Łyżwa z dotychczasową właścicielką obiektu Grażyną Buczek. Miasto kupiło zbiornik...

Oferta inwestycyjna Bielawy znalazła się w czerwcowym numerze magazynu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Strefa prezentuje w nim Bielawę jako ambitne i pełne pomysłów miejsce, które dynamicznie zmienia swoje oblicze – z...