Informacje o pandemii
Ósma Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów “Bugaje” okazała się najlepszą podczas Rajdu Siedemdziesięciolecia Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej pt. “Swego nie znacie...” . W rywalizacji rajdowej męska drużyna z Dzierżoniowa zdobywając 110 pkt. pokonała...

W czwartek 5 listopada w bielawskim magistracie odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Bielawa. To odpowiedź na przyjętą przez sejm ustawę o rewitalizacji, którą miasto będzie realizować. Efektem tego...

Przepisy Kodeksu Wyborczego mówią, że plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej należy usunąć do 30 dni po dniu wyborów.

Po kilku latach przerwy powróciła sygnalizacja świetlna na przejście dla pieszych w pobliżu ronda Pochyłego przy ulicy Sikorskiego w Bielawie. Na brak sygnalizacji, która ułatwiała pieszym przechodzenie przez ruchliwą ulicę Sikorskiego, narzekali...

Ziemia Dzierżoniowska do maja 1945 roku była poza granicami państwa polskiego. Po II wojnie światowej wraz Dolnym Śląskiem powróciła do macierzy. Polacy, którzy przenieśli się na tzw. Ziemie Odzyskane zaczęli na nowo organizować swoje życie,...