•  
  •  
W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bielawie odbyło się cykliczne spotkanie pod nazwą „Dzień otwartych serc”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie przy współpracy z Ekologiczną Szkołą...

Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej na rzecz jednego z najmłodszych mieszkańców naszego powiatu!

Wysokie standardy w Urzędzie Miejskim
Po raz kolejny Urząd Miejski w Bielawie uzyskał pozytywną ocenę z auditu, który został zrealizowany w dniach od 1 do 2 czerwca. Certyfikację przeprowadzili niezależni auditorzy z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego "Certyfikacja" z Gdyni.

Zbiornika Sudety
18 czerwca odbyło się wcześniej zapowiadane spotkanie przedstawiciela gminy Bielawa z właścicielami zbiornika „Sudety”, które było kontynuacją rozmów negocjacyjnych dotyczących przejęcia akwenu przez miasto.

Droga Bielawa-Pieszyce zamknięta od 24 czerwca
Według informacji od wykonawcy inwestycji całkowite zamknięcie modernizowanej drogi Bielawa-Pieszyce nastąpi 24 czerwca (środa), czyli wcześniej niż było to planowane. Zmiana wynika z konieczności realizacji prac drogowych oraz wodociągowych w...