Informacje o pandemii
6 maja br. przestały obowiązywać przepisy, które wprowadzały, na terenie całego kraju, nakaz zamknięcia wszystkich placówek żłobkowych i przedszkolnych. Z uwagi na mocno kryzysową sytuację w bielawskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz duże ryzyko...

W momencie, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania pracownika bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na COVID-19, placówka została zamknięta, a wszyscy pracownicy oraz ich rodziny poddani przymusowej kwarantannie.

W piątek 8 maja, dyrektorzy bielawskich szkół podstawowych odebrali 30 sztuk wysokiej klasy laptopów. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów poszczególnych placówek oświaty. Taki zakup zrealizowany był przez Gminę Bielawa w ramach...

W pierwszych dniach maja, do bielawskiego magistratu dostarczono 7 paczek. Do jednej z nich przytwierdzona została koperta, z której wynikało, że przesyłka została nadana w niemieckim Lingen, będącym od ponad ćwierć wieku miastem partnerskim Bielawy.

Od 4 maja udostępnione zostały bielawskie obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym tj. boiska szkolne i wielofunkcyjne w tym „Orliki”. Korzystnie z obiektów sportowych będących pod zarządem szkół prowadzonych przez gminę, możliwe...