Informacje o pandemii
TUTAJ znajdą Państwo informacje na temat obostrzeń, które zostały przedłużone przez rząd do 18 kwietnia.
31 marca br., Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiebiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów.

Poniżej zamieszczamy link odnoszący się do informacji na temat rozszerzonych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie całego kraju od 20 marca...
Afisz informujący o nowych ograniczeniach
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw przed północą 22 lutego, rząd wprowadza kolejne obostrzenia mające pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.