Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 2299
"Nie daj się oszukać - jak zadbać o bezpieczeństwo osób starszych", to hasło debaty, która odbyła się 14 października w Zespole Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5. Spotkanie miało na celu zapoznanie seniorów ze sposobami oszustw finansowych oraz z zachowaniami czy telefonami, które jeśli się pojawią – powinny wzbudzić ich podejrzenia.

Pomimo licznych apeli i działań profilaktycznych, policja w dalszym ciągu odnotowuje dużą liczbę przestępstw i wykroczeń wobec osób starszych. W dużej mierze są to czyny zabronione w postaci kradzieży, włamań i oszustw. Bezpieczeństwo oraz ograniczenie zjawisk przestępczych wobec osób starszych jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez bielawską policję
– mówił komendant Komisariatu Policji w Bielawie - Ryszard Mazurkiewicz. We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli między innymi: zastępca burmistrza Małogrzata Greiner, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie - Anna Petruk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej - Rafał Januszkiewicz, przedstawicielka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Anna Palacz, komendant Straży Miejskiej - Grzegorz Nowak oraz przedstawiciele bielawskiej policji.

Tego typu spotkania są ważne, ponieważ ich tematyka, niestety nie traci na aktualności. Zdarzają się przypadki, że poprzez wyłudzenie, np. popularną metodą na wnuczka, pokrzywdzony traci cały swój majątek. Zapoznawanie seniorów ze sposobami zapobiegania tego typu oszustwom i metodami walki z nimi, pozwala przypuszczać, że skala tego zjawiska będzie spadać.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj