2 grudnia br., opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okazało się, iż oba projekty złożone przez Gminę Bielawa, dotyczące utworzenia kolejnych 6 bezpiecznych przejść dla pieszych, zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania, w szczególności:- na przebudowę 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Obrońców Westerplatte - przyznano dotację w kwocie 74.000 zł️
- na budowę jednego i przebudowę dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego oraz J. Piłsudskiego - przyznano dotację w kwocie 66.400 zł️

Oznacza to, że w sumie na konto Gminy wpłynie 140.400 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80 % całkowitej wartości obu zadań, oszacowanych na łączną kwotę 175.500 zł.

Inwestycja będzie polegała na budowie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma on na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej się na przejściu. "Zebry" wyposażone będą w dedykowane oświetlenie typu LED zwiększające kontrast i doświetlające sylwetkę pieszego oraz oznakowanie poziome strukturalne.

Przypomnę, że w lipcu br. Gmina uzyskała również wsparcie na:
- na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. S. Żeromskiego w obrębie Przedszkola Publicznego nr 4 - przyznano dotację w kwocie 57.260 zł️
- na przebudowę 2 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic 1-go Maja i rotm. W. Pileckiego - przyznano dotację w kwocie 44.000 zł️
W sumie na konto Gminy wpłynie 101.260 zł, a uzyskana dotacja stanowić będzie również 80 % całkowitej wartości obu zadań, oszacowanych na łączną kwotę 126.575 zł. ‍

Należy dodać, że wszystkie ww. działania realizowane są w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W lutym br. zakończone zostało bowiem głosowanie mieszkańców, w wyniku którego wybrano projekt pn. „Bądź bezpieczny na drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych”. Uzyskał on aż 1.079 głosów.

Aby efektywnie zarządzać finansami Gminy w bieżącym roku zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji z budżetu państwa. Dzięki skutecznej aplikacji działania w ramach BBO o łącznej wartości 302.075 zł zostaną zrealizowane angażując z bielawskiego budżetu jedynie 60.415 zł, które stanowić będą tylko 20 % kosztów całkowitych.

Wszystkie ww. przejścia dla pieszych zostaną wykonane w 2022 r.
Ponadto w 2021 r. Gmina Bielawa wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie przebudowy kolejnych 7 "zebr" - tym razem na ul. Piastowskiej (6 szt.) i ul. Dzierżoniowskiej (1 szt.), znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 384.

Łączna wartość tego zadania opiewa na kwotę 500.000 zł, a Gmina ubiega się o wsparcie finansowe w wysokości 250.000 zł, które stanowić będzie 50 % kosztów całkowitych. Informacja o ewentualnym wyborze bielawskiego wniosku do dofinansowania zostanie podjęta w I kwartale 2022 r.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj