2 grudnia 2021 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu pn. "Laboratoria Przyszłości". Okazało się, iż wszystkie 3 projekty złożone przez Gminę Bielawa, dotyczące utworzenia nowoczesnych pracowni szkolnych, zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania, w szczególności:


- Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - przyznano dotację w kwocie 148.200 zł️
- Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 - przyznano dotację w kwocie 185.400 zł️
- Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi - przyznano dotację w kwocie 221.700 zł️
Oznacza to, że w sumie na konto Gminy wpłynie aż 555.300 zł i co ważne uzyskane wsparcie stanowić będzie 100 % (!!!) całkowitej wartości wszystkich trzech zadań.

"Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem jej jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach projektu dla wszystkich gminnych szkół podstawowych zakupione zostaną m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań, fotografii i inne nowoczesne wyposażenie.

Sprzęt ten będzie pomocny w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki temu młodzi bielawianie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób także i praktyczne umiejętności.

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 5 "Innowacyjność i technologie teleinformatyczne szansą trwałego postępu cywilizacyjnego Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

Logotyp programu -  Kolba okrągłodenna - grafika oraz napis Laboratoria PrzyszłościLogotyp programu "Laboratoria Przyszłości"

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj