30 listopada br., zakończono kompleksową modernizację Żłobka Publicznego, zlokalizowanego w Bielawie przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7. Dzięki realizacji inwestycji powstały 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat i w efekcie jest ich obecnie w tej placówce w sumie aż 120.

W ramach zadania gruntownie zmodernizowano wszyskie sale, toalety, szatnie i ciągi komunikacyjne, wymieniono wyposażenie kuchni (w tym wentylację i klimatyzację), wykonano nowy plac zabaw i wózkownię, a także wymieniono wyposażenie i zakupiono nowe zabawki. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 900.000 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach resortowego programu "MALUCH+", wyniósł aż 80 % jego wartości tj. 720.000 zł. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż w kwietniu 2019 r. przy ul. Ludowej został uruchomiony Żłobek Niepubliczny "Żyrafka", a we wrześniu 2020 r. oddano do użytkowania Żłobek Publiczny nr 2 zlokalizowany przy ul. Wolności 39, należy stwierdzić, iż po zakończeniu przedmiotowej inwestycji w Bielawie jest obecnie dostępnych ponad 300 miejsc dla najmłodszych dzieci. 

Ta oferta Gminy jest szczególnie cenna dla rodzin z dziećmi, które już w najbliższym czasie będą zasiedlać lokale mieszkalne wybudowane w Bielawie przez Spółdzielnię Mieszkaniową, prywatnych deweloperów oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 7 "Kompletny system placówek oświatowych oraz budownictwo mieszkaniowe jako oferta Bielawy dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy. 

zdjecie sali złobkowej - zabawki, stoły, krzesłazdjecie sali złobkowej - zabawki, stoły, krzesła


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj