29 września 2021 r. rozpoczęto realizację II etapu przebudowy ul. Wysokiej. W ramach robót budowlanych dotychczasowa droga gruntowa zmieni się w pełnoprawną drogę gminną o szerokości 5,5 m. Wykonana ona zostanie z kostki betonowej i wyposażona będzie w infrastrukturę towarzyszącą tj. oświetlenie, kanalizację deszczową oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m.
 
Od połowy listopada br. rozpoczęta została tzw. faza czysta inwestycji. Oznacza to, że obecnie realizowane są roboty brukarskie i montażowe. Na samym końcu dokonane zostaną nasadzenia zieleni i prace porządkowe.
 
Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 450.000 zł. Co ważne Gminie Bielawa udało się pozyskać na ten cel 50 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że do kasy miejskiej trafi z budżetu państwa aż 225.000 zł. 
Wykonawcą robót jest firma AS-BUD Sp. z o.o. z Bielawy.
 
Zakończenie zadania zaplanowano na 15.XII.2021 r.
 
Przypomianmy, że w roku 2019 zrealizowany został I etap przedmiotowej inwestycji. Wartość nakładów wyniosła wówczas 560.832 zł, z czego 50 % środków tj. 280.416 zł pochodziło z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radykalna zmiana parametrów użytkowych wspomnianej drogi ma związek z realizowaną strategią poprawiania jakości ciągów komunikacyjnych prowadzących do głównej atrakcji turystycznej Bielawy, jakim jest Camping Sudety. Odcinek ten jest najczęściej wskazywany przez urządzenia GPS dla osób przyjeżdżających tu z powiatu kłodzkiego oraz ziemi opolskiej.
 
W kolejnym etapie planuje się kompleksową przebudowę ul. Wysokiej od skrzyżowania z ul. Kasztanową i kmdra S. Frankowskiego do ul. J. Korczaka. Ten wąski odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny, gdyż dochodzi na nim do licznych kolizji i wypadków, a wielkogabarytowe pojazdy (m.in. autobusy, campery i przyczepy campingowe) mają trudności z wyminięciem pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.
 
Na czas przebudowy i wyłączenia z eksploatacji tego fragmentu ul. Wysokiej, zmodernizowana w latach 2019 - 2021 jezdnia stanowić będzie alternatywę komunikacyjną nie tylko dla turystów, ale także i dla mieszkańców Bielawy. 

zdjecie ulicy Wysokiejzdjecie ulicy Wysokiej

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj