Od kilku lat mieszkańcy dolnej części Bielawy uskarżają się na uciążliwości związane z unoszącym się w powietrzu odorem. Bielawski samorząd, od momentu uzyskania pierwszych informacji na ten temat, podjął szereg działań, aby zniwelować wspomniane zjawisko. W wyniku rozpoznania sytuacji stwierdzono, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że emitentem brzydkich zapachów jest Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., zlokalizowane w Bielawie przy ul. Ceglanej. Działania samorządu w końcu zaczęły przynosić pierwsze efekty.

29 października, podczas wizyty studialnej przedstawicieli Gminy w ECO, zaprezentowana została nowa instalacja do zamgławiania tj. usuwania uciążliwych odorów. System ten jest uzupełnieniem dotychczas działającego zespołu naziemnych armatek rozpylających substancje antyzapachowe. 

Łączny koszt przedsięwzięcia przekroczył kwotę 400.000 zł i w całości został sfinansowany przez przedsiębiorcę. W procesie wdrażania systemu uczestniczyli pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie technologiczne okaże się skuteczne i w końcu nad całą Bielawą powietrze będzie ponownie czyste. 

zdjecie przedstawiania linie produkcyjna sortowania odpadówzdjecie przedstawiania linie produkcyjna sortowania odpadów

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj