25 października br., ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Okazało się, że na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pt. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie". W efekcie Gmina, otrzyma wsparcie w kwocie 5.000.000 zł, która stanowić będzie aż 95 % (!!!) wartości zadania, oszacowanego na 5.262.900 zł.

Uroczyste wręczenie promes dla beneficjentów Programu odbyło się w Piławie Górnej w dniu ogłoszenia wyników konkursu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów, w tym także ogólnopolskich.

Dzięki realizacji ww. projektu nowe oblicze zyskają 3 kolejne bielawskie ulice tj. 

- rotm. W. Pileckiego - na całej długości
- gen. Grota Roweckiego - na odcinku od ronda im. Powstańców Warszawy do ul. rotm. W. Pileckiego)
- ul. gen. W. Andersa (jedynie "nakładka") - na odcinku od ronda im. Powstańców Warszawy do ronda im. Besteru
W ramach robót budowlanych zmodernizowane zostaną jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. 
Bardzo ważnym elementem projektu będzie kolejne w Bielawie rondo, które powstanie na skrzyżowaniu ulic Gen. Grota Roweckiego i Obr. Westerplatte. W ostatnim czasie ten węzeł komunikacyjny stał się bardzo niebezpieczny i kolizyjny, stąd też podjęta została decyzja o jego przebudowie. 
Kompleksowo przebudowany zostanie również parking przy Pływalni Miejskiej AQUARIUS. Nowo powstałe miejsca będą służyć również osobom korzystającym z wielofunkcyjnej hali demonstracyjnej, która powstanie u zbiegu ulic J. Piłsudskiego i Wesołej. 

Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane zostało na IV kwartał 2022 r. Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na przebudowywanych ulicach. 

baner rządowy - 5.000000 na drogi w mieściebaner rządowy - 5.000000 na drogi w mieście

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj