Przebudowa ul. 1-go Maja. Wylewanie masy bitumicznej.
17 grudnia 2020 r. rozpoczęła się kompleksowa przebudowa 2 kolejnych bielawskich dróg gminnych. Tym razem gruntownej modernizacji poddawane są ul. 1-go Maja (od ul. Obr. Westerplatte do ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Słoneczna.


W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Przez pierwsze 8 miesięcy inwestycji wykonano roboty budowlane na ul. Słonecznej (m.in. wybudowano nową kanalizację deszczową, wymieniono wodociąg, wybudowano instalację elektryczną, chodniki, parkingi oraz nową jezdnię).

Z kolei 29 czerwca 2021 r. rozpoczął się 2 etap inwestycji, polegający na przebudowie ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do Ronda im. Inki.

Po 2 miesiącach (tj. w sierpniu br.) na ul. 1-go Maja rozpoczęta została tzw. faza czysta inwestycji. Dotychczas wykonano niemal wszystkie zaplanowane roboty brukarskie i montażowe, a obecnie rozpoczął się ostatni etap przebudowy, polegający na wylewaniu mas bitumicznych oraz nasadzeniu zieleni.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy.

Kompleksowa przebudowa ulic 1-go Maja i Słonecznej kosztować będzie w sumie 6.895.481,70 zł. Co ważne Gminie Bielawa udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.820.386 zł, która stanowić będzie ponad 40 % kosztów inwestycji.

Zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 r.

Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na obu przebudowywanych ulicach.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj