plan budowy galerii handlowej - wizualizacja

Bielawa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Konsekwentna polityka tworzenia infrastruktury technicznej (drogi, przyłącza mediów itp.) oraz właściwa planistyka przestrzenna powodują, że w naszym mieście chcą lokować swoje kapitały kolejni przedsiębiorcy.

Tym razem, u zbiegu al. św. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego, powstanie nowoczesny pasaż handlowy. Kompleks składał się będzie z 2 obiektów handlowo - usługowych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11.000 m2 oraz z placu manewrowego i parkingu dla ponad 300 pojazdów. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę aż 55.000.000 zł. Wśród najemców pasażu handlowego znajdą się m.in. ogólnopolscy operatorzy sieciowi z następujących branż: spożywczo-przemysłowej, odzieżowej, obuwniczej, kosmetyczno-drogeryjnej, RTV i AGD. 

Społeczno - ekonomiczną korzyścią dla Bielawy, z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, będzie utworzenie ok. 220 nowych miejsc pracy. Ponadto do budżetu miasta wpływać będą wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości oraz z tytułu udziału Gminy w podatku PIT. Szacuje się, że co roku kasa miejsca wzbogacać się będzie o dodatkowe 400.000 zł. 

Warto dodać, iż będzie to największa inwestycja w historii Gminy Bielawa, od momentu utworzenia jej w 1990 r. Dotychczas rekordowe nakłady finansowe przeznaczone zostały:

1. przez Gminę na:

- budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Bielawskiej Podstrefy WSSE "INVESTPARK" - kwota ok. 17.000.000 zł

- budowę II etapu obwodnicy miejskiej - kwota ok. 15.000.000 zł

- budowę Pływalni Miejskiej AQUARIUS - kwota ok. 15.000.000 zł

2. przez sektor prywatny na:

- budowę osiedla "Zielone Wzgórza" przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielawie - kwota ok. 30.000.000 zł

- budowę Centrum Logistycznego firmy DOMINO - kwota ok. 25.000.000 zł

- budowę instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie - kwota ok. 18.500.000 zł

Z kolei planowane przez bielawski samorząd inwestycje, polegające na budowie demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej oraz na budowie III etapu obwodnicy miejskiej, mają kosztować po ok. 30.000.000 zł każda. Widać zatem, że rozmach zadania dotyczącego budowy pasażu handlowego stawia je zdecydowanie na pierwszym miejscu ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych w Gminie Bielawa przedsięwzięć. 


Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na IV kwartał 2022 r. 

--

 koncepcja galerii handlowej w Bielawiekoncepcja galerii handlowej w Bielawie


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj