22 września br., opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach działania 3.1 A "Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.Na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się wspólny projekt samorządów powiatu dzierżoniowskiego pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego", zgłoszony do konkursu przez Energia Komunalna Sp. z o.o., której jednym z udziałowców jest także Gmina Bielawa.

W efekcie Bielawa, w latach 2021 - 2022, zrealizuje inwestycję o wartości 1.432.600 zł, na którą otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 859.626,81 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowić będą aż 60,0 % całości wydatków.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje montaż 13 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 358,15 kW, w szczególności na:

- 4 budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 2 budynkach Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
- 2 budynkach Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi
- budynku Szkoły Podstawowej nr 4
- budynku Żłobka Publicznego
- budynku Przedszkola Publicznego nr 4
- budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
- budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia

W sumie, na wyżej wymienionych obiektach, zamontowanych zostanie aż 1.000 paneli solarnych, a wszystkie instytucje będą produkować i konsumować energię elektryczną w charakterze prosumentów. Szacuje się, że każdego roku wytworzą one 300.973 kWh prądu.

Efektem ekologicznym przedmiotowego projektu będzie redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, w ilości aż 230 t/rok. Inwestycja przyczyni się również do obniżenia gminnych rachunków za prąd średnio o 85.000 zł/rok.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.7 - "Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy niskiej emisji m.in. poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację systemu oświetlenia ulicznego", zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa.

 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynkuInstalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj