Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 359
Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez bielawski Urząd Miejski, w ostatnich 5 latach, pogłębił się regres demograficzny w naszym mieście. W tym czasie liczba mieszkańców Bielawy zmniejszyła się o prawie 1.000. Procesy te są niestety konsekwencją upadku przemysłu włókienniczego, który przez ponad 200 lat był siłą napędową rozwoju miasta, w tym także demograficznego. Dlatego też, od początku bieżącej kadencji, bielawski samorząd podejmuje działania, aby zatrzymać te negatywne trendy.Na przestrzeni ostatnich 3 lat ruszył, na niespotykaną dotychczas skalę, proces budownictwa mieszkaniowego. W tym czasie oddanych zostało do użytkowania ponad 250 mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a kolejne ponad 100 lokali mieszkalnych powstaje w zabudowie szeregowej i wolnostojącej. Równolegle Gmina realizuje i wspiera inwestycje, które mają przyczynić się do wzbogacenia infrastruktury społecznej, edukacyjnej, gospodarczej i transportowej.

Kolejnym pomysłem na poprawę sytuacji demograficznej Bielawy jest uruchomienie programu lojalnościowego pn. KARTA BIELAWIANINA. Posiadacz karty będzie mógł korzystać z szeregu ulg i preferencji na usługi oferowane przez gminne jednostki organizacyjne.
Warunkiem uzyskania bonusów będzie rozliczanie podatku PIT ze wskazaniem Gminy Bielawa jako miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się poprawy statystyk meldunkowych, a także spowodować wzrost dochodów do budżetu Gminy, gdyż ok. 40 % płaconych przez Polaków podatków wraca do budżetu samorządu, w którym oni zamieszkują.

W związku z powyższym, 13.X.2021 r., do Biura Rady Miejskiej w Bielawie, złożony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. "KARTA BIELAWIANINA". Jeśli rajcy miejscy podejmą tę uchwałę, wówczas w odrębnych uchwałach, zarządzeniach i regulaminach ustalone zostaną konkretne benefity dla posiadaczy karty.

Zakłada się, iż uruchomienie programu powinno nastąpić od 1 stycznia 2022 r.

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj