Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 184
W dniu 11.10.2021r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomili  nabór wniosków w ramach pilotażu dot. wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na obszarze woj. dolnośląskiego. Beneficjentami Programu mogą zostać indywidualni właściciele lokali mieszkalnych jak i wspólnoty mieszkaniowe. Szczegóły pilotażu poniżej:
 
Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych
Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.
Program również dla osób fizycznych
Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
    • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
    • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
    • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu  nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.
W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażu będzie zaświadczenie o dochodzie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy; wzór zaświadczenia taki sam jak dotychczas. 
Wnioski o dofinansowanie składamy poprzez GWD ( Generator Wniosków o Dofinansowanie), pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać także w Punkcie konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze", prowadzonym przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w Dzierżoniowie przy ul.Sienkiewicza 18,
tel. +48 517 566 669
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj