Przedstawiciele bielawskiego samorządu składają okolicznościowy biało-czerwony wieniec przed obeliskiem na Placu Kombatantów. W tle przedstawiciele bielawskiego samorządu, delegacje szkół, lokalnych samorządowców i placówek oświatowych
17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski.

 

Aresztowano wówczas ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Te tragiczne w historii Polski wydarzenia, uczcili 17 września składając okolicznościowe wiązanki kwiatów przedstawiciele władz miasta, lokalni samorządowcy, delegacje z placówek oświatowych oraz młodzież z bielawskich szkół.

Przedstawiciele bielawskiego samorządu składają okolicznościowy biało-czerwony wieniec przed obeliskiem na Placu Kombatantów. W tle przedstawiciele bielawskiego samorządu, delegacje szkół, lokalnych samorządowców i placówek oświatowychPrzedstawiciele bielawskiego samorządu składają okolicznościowy wieniec przed obeliskiem na Placu Kombatantów


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj