18.IX.2021 r., w Restauracji Teatralnej, odbyły się uroczyste obchody 40-lecia działalności Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Bielawie.  W imieniu samorządu bielawskiego, na ręce Pani Prezes MK HDK - Danuty Szostek, burmistrz Andrzej Hordyj złożył serdeczne podziękowania za ofiarność i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz za promowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie gminy Bielawa i okolic. 

Gratulacje za zangażowanie i intensywną pracę na rzecz lokalnej społeczności włodarz przekazał również: 

- p. Robertowi Hreczuchowi
- p. Jerzemu Nalewskiemu
- p. Bogusławowi Siwkowi
- p. Januszowi Szostkowi
- p. Andrzejowi Zjawionowi

Z kolei krwiodawcy, złożyli na ręce burmistrza podziękowania za zaangażowanie i okazaną pomoc dla ich organizacji.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj