budynekbielawskiegoinkubatoraprzedsiebiorczosci

Na terenie Gminy Bielawa funkcjonują obecnie 2 inkubatory przedsiębiorczości tj.: Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości - zlokalizowany przy ul. Wolności 24 oraz Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości - mieszczący się w 2 budynkach przy ul. Piastowskiej 19. Zostały one utworzone w latach 2009 - 2015 i miały być alternatywą rozwojową dla mikro i małej przedsiębiorczości w mieście, w którym, po ponad 200 latach, całkowicie upadła, wiodąca dotychczas branża włókiennicza (przypomnę, że spółka "Bieltex" przestała istnieć w 2006 r., a "Bielbaw" ogłosił swoją upadłość w styczniu 2008 r.).


W efekcie stopa bezrobocia w Bielawie na koniec 2009 r. wynosiła 23,0 %. W tym samym okresie wskaźnik ten dla Dolnego Śląska wynosił 12,1 %, zaś dla kraju 11,4 %. Oznacza to, że bez pracy pozostawało wówczas w Bielawie 2.488 osób.

Z tych też powodów, na uruchomienie obu inkubatorów, udało się Gminie Bielawa pozyskać z Unii Europejskiej wielomilionowe dotacje, które stanowiły ok. 50 % wartości poniesionych nakładów. Dzięki temu stworzono cieplarniane warunki dla nowo powstających podmiotów gospodarczych m.in. poprzez: 

- łatwość dostępu do lokali produkcyjno-usługowych o powierzchniach 20 - 100 m2

- preferencyjną stawkę czynszu

- doradztwo biznesowe

Ponadto uratowano przed całkowitą degradacją 2 byłe budynki administracji ww. upadłych zakładów włókienniczych. 

Od samego początku istnienia obie bielawskie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) cieszyły się i nadal cieszą, dużą popularnością wśród lokalnych przedsiębiorców. 

Niestety odmiennego zdania jest część działaczy samorządowych oraz nieliczni mieszkańcy Bielawy, głównie ci, którzy nie korzystają z "dobrodziejstwa" inkubatorów. Ta sama grupa osób uaktywniła się ostatnio, krytykując w całej rozciągłości ideę utworzenia kolejnej tego typu instytucji, tym razem nastawionej na branżę teleinformatyczną (ICT). 

W myśl zasady, że "faktami się nie dyskutuje", poniżej przedstawiamy dane liczbowe, z których wynika, że na przestrzeni ostatnich 4 lat, zarówno Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, jak i Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości generują nadwyżkę finansową. Co prawda jej wysokość liczona jest jedynie w dziesiątkach tysięcy złotych, ale pamiętać należy, że głównym celem inkubatorów nie jest generowanie zysków, a wspieranie podmiotów gospodarczych, szczególnie w okresie ich "wchodzenia na rynek" oraz kryzysów m.in. pomoc taka była udzielana w okresie "lock-downów" związanych z pandemią koronawirusa. 

Co ważne, wskaźnik wynajęcia powierzchni w BIP oscyluje wokół 70 % (dzięki temu, w każdej chwili, nowo powstająca w Bielawie firma ma szansę na znalezienie dla siebie lokum), a w DIAP powierzchnia wynajęta jest w 100 %. 

Warto również zauważyć, że Dolnośląski Inkubator Art-Przesiębiorczości jest swoistym domem kultury, dostępnym nie tylko dla przedstawicieli biznesu kreatywnego. Mieszczą się tu m.in.:

- nowoczesna sala widowiskowo-kinowa dla 300 osób 

- nowoczesne kino 3D dla 82 osób 

- kawiarenka Art-Cafe 

- studio nagrań 

- pracownia ceramiki artystycznej 

- Miejska Biblioteka Publiczna 

- Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 

- Bielawski Uniwersytet III wieku 

- pracownia komputerowa obróbki dźwięku i obrazu 

- 2 sale konferencyjne 

- 3 sale taneczne 

- galeria 

Zajęcia tu organizowane (m.in. nauka tańca, gry na instrumentach, animacje artystyczne) cieszą się dużą popularnością wśród wielu osób, nie tylko mieszkańców Bielawy. Fenomen DIAP polega również na tym, że w mieście funkcjonuje nowoczesny obiekt kultury, do którego utrzymania Gmina nie dokłada nawet złotówki. 

Dlatego też, nie mamy żadnych wątpliwości, że kolejny inkubator przedsiębiorczości w Bielawie znajdzie swoich rezydentów.


 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj