10.VIII.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek Gminy Bielawa, o dofinansowanie budowy nowego budynku TBS, został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do dofinansowania kwotą 1.479.226,24 zł. Środki z Funduszu Dopłat stanowić będą 25 % wartości zadania i będą stanowiły wkład własny Gminy do inwestycji. 

Pozostałe środki pochodzić będą: 

- od partycypantów, którzy wniosą 25 % wartości przedsięwzięcia

- od najemców, którzy w ramach płaconego czynszu spłacą zaciągniety przez TBS Sp. z o.o. wieloletni kredyt w BGK, o równowartości 50 % wartości zadania

W efekcie Gmina Bielawa, nie wydając nawet złotówki z własnych środków, wybuduje nowy budynek wielorodzinny za kwotę 4.974.496,97 zł. 

Dzięki pozyskanej dotacji, przy ul. Techników (obok "Szkoły Słonecznej"), obok już istniejącego budynku TBS, powstanie kolejny, w którym znajdą się 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 - 65 m2. 

Co ważne obiekt będzie ogrzewany energią z miejskiej sieci ciepłowniczej, a zatem będzie on przyjazny dla środowiska naturalnego, co jest zgodne z wizją Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego. 

Inwestycja ta jest elementem polityki pro-rodzinnej miasta i ma przyczynić się do zmiany negatywnych trendów demograficznych w Bielawie. 

Realizacja inwestycji rozpocznie się w IV kwartale bieżącego roku, a zakończy do 31.XII.2022 r. 


tbsbielawatbsbielawa

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj