Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 324
 
Bielawa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Konsekwentna polityka tworzenia infrastruktury technicznej (drogi, parkingi, przyłącza mediów itp.) i społecznej (żłobki, przedszkola, place zabaw, miejsca rekreacji i wypoczynku) powoduje, że w naszym mieście chcą się osiedlać nowi mieszkańcy.

W 2020 r. prowadzone były rozmowy z przedsiębiorcą, który planuje zaadaptować obiekt zlokalizowany przy pl. Kościelnym 7, na budynek wielorodzinny. W lipcu br. rozpoczął się proces inwestycyjny, którego efektem będą: 🏢

- 3 kondygnacje
- 12 lokali mieszkalnych o powierzchniach 37,38 m2 - 73,44 m2,
- 4 pomieszczenia pomocnicze
- 1 klatka schodowa,
- ogrzewanie gazowe
- powierzchnia użytkowa 753,95 m2
Efektem przedsięwzięcia będą nie tylko nowe lokale mieszkalne i wyremontowany budynek, ale także znaczna poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze zdegradowanym, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
Dlatego też w trakcie rozmów z inwestorem, w imieniu Gminy Bielawa zadeklarowałem m.in. pomoc w zakresie udostępnienia nieruchomości gruntowej, niezbędnej do utworzenia parkingu przylegającego do budynku.
Realizację inwestycji, szacowanej na blisko 3.000.000 zł, zaplanowano na lata 2021/2022. 
Uwzględniając zrealizowane przez prywatnego developera, bielawską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. inwestycje, należy stwierdzić, że w Bielawie, w latach 2020 - 2022, powstanie w sumie 8 budynków wielorodzinnych, w których mieścić się będzie ok. 260 mieszkań. 

Jednocześnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi developerami, które mogą zasktutkować powstaniem w Bielawie do 2024 r. kolejnych 500 lokali mieszkalnych.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj