Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 342
21 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu "SENIOR+". Okazało się, że bielawski wniosek, dotyczący dofinansowania dwóch placówek dla seniorów, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej 5, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.

 

W efekcie Gmina Bielawa otrzyma na prowadzenie:
- Dziennego Domu "SENIOR+" kwotę 360.000 zł
- Klub "SENIOR+" kwotę 108.000 zł

Łącznie będzie to aż 468.000 zł. Kwota ta pozwoli zmniejszyć ilość środków własnych samorządu, zaangażowanych w realizację polityki senioralnej.

Dodać należy, że działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 8 „Bielawa miastem opiekuńczym, przyjaznym osobom starszym i niepełnosprawnym”.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj