Informacje o pandemii
Afisz promujący Narodowy Spis Powszechny
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisowi podlegają wszyscy, jest to obowiązek ustawowy. W spisie powszechnym ludności i mieszkań, realizowanym co 10 lat, zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby oraz jej statusie na rynku pracy. Te informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych.

Dostępne metody spisania to: samospis przez internet, spisanie się przez telefon (dzwoniąc samemu na infolinię spisu powszechnego 22 279 99 99 bądź czekanie na telefon od rachmistrza, który będzie czytał pytania). Dla osób bez dostępu do internetu, w holu budynku Urzędu Miejskiego przu ulicy Piastowskiej 1, dostępne jest także stanowisko komputerowe do spisania się (konieczny wczesniejszy kontakt telefoniczny z Referatem Spraw Obywatelskich - 74 8328 725).

W kwietniu br., NSP realizowany będzie wyłącznie przez zdalne formy samopisu. 

Więcej szczegółów, w tym pytania jakie padną w trakcie spisu znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/

* Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj