Informacje o pandemii
Aby urzeczywistniać wizję Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego, w roku 2021 zostanie zrealizowana IV edycja programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa".

W ramach uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparcia finansowego w kwocie 187.222,67 zł, mieszkańcy Bielawy otrzymają dotacje na wymianę źródeł ciepła w swoich lokalach mieszkalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że bielawski samorząd na wsparcie jednego lokalu przeznacza 2.000 zł (tj. 50 % ceny zakupu nowego, dwu-funkcyjnego kotła gazowego), należy stwierdzić, iż udzielone z NFOŚiGW dofinansowanie pozwoli na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w niemal 100 kolejnych mieszkaniach. 
Od początku obecnej kadencji samorządu łączna kwota wsparcia, wypłacona mieszkańcom Bielawy, przekroczyła 660.000 zł, co oznacza zmianę sposobu ogrzewania w ponad 330 lokalach mieszkalnych. 

Działanie to jest zgodnie z celem strategicznym nr 3 „Ekologia jako element budowania przewagi konkurencyjnej Bielawy”, w szczególności z celem operacyjnym nr 3.7 „Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy niskiej emisji”, które są zapisane w Strategii Rozwoju Bielawy.

Na zdjęciu budynek i czarny dym spalin z kominaNa zdjęciu budynek i czarny dym spalin z komina

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj