Informacje o pandemii
Przystanek kolejowy Bielawa Centralna
Najprawdopodobniej już w połowie grudnia br. zostanie oddany do użytkowania przystanek kolejowy "Bielawa Centralna".


Będzie to duże udogodnienie dla bielawian, zamieszkujących dolną i środkową część naszego miasta, którzy dotychczas musieli korzystać z jedynego przystanku "Bielawa Zachodnia".

Przypomnijmy, że 28 marca 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udziału województwa w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Z załącznika do ww. uchwały wynika, iż jednym z priorytetowo traktowanych zadań jest Bielawa - etap II.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wydłużenie przebiegu bielawskiej trakcji kolejowej o 2 kolejne stacje tj. Zbiornik "Sudety" oraz Nowa Bielawa (przy ul. Sowiej). Oba dodatkowe przystanki powinny być szczególnie istotne dla turystów odwiedzających Bielawę, ale także dla bielawian, zamieszkujących górną część miasta.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj