Informacje o pandemii
Recyklomat na butelki PET - zdjęcie poglądowe
25 września publikowane zostały wyniki konkursu pn. „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, który został zorganizowany przez Coca-Colę pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.

Okazało się, że wniosek Modelowego Miasta Ekologicznego - Bielawy został wysoko oceniony i wybrany, obok 5 innych projektów z całej Polski, do wyróżnienia nagrodą.

Będzie nią nowoczesny automat do selektywnej zbiórki plastikowych butelek pn. recykolmat. Jego wartość to aż 85.920,11 zł.

Konkurs pn. "Świat bez odpadów" ma za zadanie zachęcić mieszkańców naszego kraju do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby oddające do recyklomatu opakowania jednorazowe, w zamian otrzymywać będą od Gminy tzw. punkty lojalnościowe do aplikacji, które następnie będą mogły być wykorzystane przy zakupie biletów wejściowych do miejskich atrakcji m.in. na pływalnię, siłownię, czy do kina. Stosowny regulamin został już zatwierdzony.

Będzie to pierwszy krok w stronę normalizowania gospodarki opakowaniami jednorazowymi w naszym mieście. Oczywistym jest jednak, iż problem ten wymaga uregulowań ustawowych, takich jakie funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej.Regulamin promocji zamień butelki plastikowe na eco-punkty§ 1
Postanowienia ogólne
   

1. Organizatorem promocji jest Burmistrz Bielawy.
2. Promocja ma na celu zachęcenie mieszkańców Bielawy do segregowania butelek plastikowych.
3. Uczestnik promocji wrzucając do Recykolmatu butelki z tworzywa sztucznego wymienia je na eco-punkty (1 butelka = 1 eco-punkt).
4. Recyklomat znajduje się przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8 w Bielawie (obok Pływalni Miejskiej AQUARIUS).
5. Po zebraniu odpowiedniej ilości eco-punktów Uczestnik promocji wymienia je na kupony rabatowe opisane w § 2.
6. Kupony rabatowe można odebrać w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1.
7. Kupon rabatowy  ważny jest od dnia rozpoczęcia Promocji do 31.05.2022 r.

§ 2
Przebieg Promocji   

1. W okresie 20.11.2020 r. do 20.11.2021 r. Uczestnik może wymienić eco-punkty zebrane w aplikacji ETS_portfel na kupony rabatowe, które obejmują:
1) KINO MOKiS (Partner MOKiS)
            a) 50 % zniżki na bilet ulgowy Film 2D za 80 eco-punktów,
            b) 50 % zniżki na bilet normalny Film 2D za 90 eco-punktów,
            c) 50 % zniżki na bilet ulgowy Film 3D za 90 eco-punktów,
            d) 50 % zniżki na bilet normalny Film 3D za 100 eco-punktów,

2) Ośrodek Wypoczynkowy "Sudety” (Partner OSiR)
           BASEN FAMILIJNY
            a) 50 % zniżki na wejście cały dzień dla 1 osoby  dorosłej na basen odkryty (w sezonie) za 35 eco-punktów,
            b) 50 % zniżki na wejście cały dzień dla 1 osoby na basen odkryty  za 20 eco-punktów,
           WAKEBOARD
            c) 50 % zniżki na WAKEBOARD 15 minut wtorek-piątek w godzinach 12.00-18.00 za 150 eco-punktów,
            d) 50 % zniżki na WAKEBOARD 15 minut sobota-niedziela w godzinach 10.00-18.00 za 200 eco-punktów (zniżka obowiązuje dla dzieci, młodzieży i osób, które ukończyły 65 lat),
           WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
            e) 50 % zniżki na wypożyczenie kajaka czas trwania 30 minut za 50 eco-punktów,
            f) 50 % zniżki na wypożyczenie kajaka czas trwania 60 minut za 75  eco-punktów,
            g) 50 % zniżki na wypożyczenie roweru wodnego czas trwania 30 minut za 75 eco-punktów,
            h) 50% zniżki na wypożyczenie roweru wodnego czas trwania 60 minut za 100 eco-punktów,
            i) 50% zniżki na wypożyczenie słupu z wiosłem czas trwania 30 minut za 50 eco-punktów,
           WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW GÓRSKICH
            j) 50 % zniżki na wypożyczenie roweru  czas trwania 60 minut za 40 eco-punktów,
            k) 50 % zniżki na wypożyczenie roweru  na cały dzień  za 250 eco-punktów,

3)  SAUNY AQUARIUS (Partner OSiR)
            a) 50 % zniżki na wejście 30 minutowe dla 1 osoby do Sauny AQUARIUS za 70 eco-punktów,
            b) 50 % zniżki na wejście 30 minutowe dla 2 osób do sauny AQUARIUS 100 eco-punktów,
            c) 50 % zniżki na wejście 30 minutowe dla 3 osób do sauny AQUARIUS za 130 eco-punktów,
            d) 50 % zniżki na wejście 30 minutowe dla 4 osób do sauny AQUARIUS  za 160 eco-punktów,

4) SIŁOWNIA AQUARIUS (Partner OSiR)
            a) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście na siłownię AQUARIUS dla 1 osoby za 60 eco-punktów,
5) BASEN AQUARIUS (Partner OSIR)
            a) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby dorosłej na basen od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00 za 40 eco-punktów,
            b) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby dorosłej na basen od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-22.00 za 55 eco-punktów,
            c) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby dorosłej na basen w weekend i święta w godzinach 6.00-8.00 za 40 eco-punktów,
            d) 50 % zniżki na wejście 60 minutowe dla osoby dorosłej na basen w weekend i święta w godzinach 8.00-22.00 za 60 eco-punktów,
            e) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby na basen poniedziałek-piątek w godzinach 6.00-14.00 za 35 eco-punktów  (zniżka obowiązuje dla dzieci, młodzieży i osób, które ukończyły 65 lat),
            f) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby na basen poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-22.00 za 40 eco-punktów (zniżka obowiązuje dla dzieci, młodzieży i osób, które ukończyły 65 lat),
            g) 50 % zniżki na 60 minutowe wejście dla 1 osoby na basen w weekendy i święta w godzinach 6.00-8.00 za 35 eco-punktów (zniżka obowiązuje dla dzieci, młodzieży i osób, które ukończyły 65 lat),
            h) 50 % zniżki na 60 minutowe  wejście dla 1 osoby na basen w weekendy i święta w godzinach 8.00-22.00 za 45 eco-punktów (zniżka obowiązuje dla dzieci, młodzieży i osób, które ukończyły 65 lat),

6) PARK (Partner OSIR)
               WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
            a) 50 % zniżki a wypożyczenie kajaka czas trwania 30 minut za 25 eco-punktów,
            b) 50 % zniżki Na wypożyczenie roweru wodnego czas trwania 30 minut za 25 eco-punktów,
               PARK LINOWY
            c) 50 % zniżki na jednorazowe przejście po parku linowym za 50 eco-punktów,
    2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany uzyskanej w Promocji zniżki na Produkt na jej równowartość pieniężną, ani na inne produkty lub usługi.

§ 3
Reklamacje   

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników promocji w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa z dopiskiem „Regulamin promocji zamień butelki plastikowe na eco-punkty”, przez cały czas trwania Promocji jak również przez okres 14 (czternastu dni) od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika promocji, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
5. Organizator   jest   administratorem   danych  osobowych  osób  zgłaszających reklamacje. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy Uczestnik, który zgłosi reklamację, ma prawo do poprawienia czy żądania zaprzestania danych osobowych. Osoby, które  nie  ukończyły 18 roku życia, mogą zgłosić reklamację jeśli przedstawią Organizatorowi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na przetwarzanie Danych Osobowych.

§ 4
Postanowienia końcowe  

1. Zasady i Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Promocja przeprowadzona zostanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.
4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

 

Regulamin promocji zamień butelki plastikowe na eco-punkty (pdf.)_135KB


 
fot. internet


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj