Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 212
Wypis z aktu notarialnego
10 listopada 2020 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa przejęła od Polskiego Związku Działkowców nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 768/1 (obręb Fabryczna) i powierzchni 10.892 m2.

Grunty te od lat nie były użytkowane przez działkowców i sukcesywnie zarastały samosiejkami. Dlatego też podjęte zostały działania zmierzające do ich przejęcia, a następnie przekwalifikowania na działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Parcela przejęta przez Gminę zostanie podzielona na 9 odrębnych działek o areałach 9-10 arów. W niedalekiej przyszłości zostaną one wystawione do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży podobnych nieruchomości w tym rejonie Bielawy wynoszą ok. 250 zł/m2, należy stwierdzić że dzięki podjętym działaniom budżet naszego samorządu wzbogaci się w najbliższym czasie o ok. 2.500.000 zł.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj