Informacje o pandemii
Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj podpisuje porozumienie w sprawie ZIT
2.X.2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Dokument został parafowany przez 28 samorządowców szczebla gminnego i powiatowego, położonych na obszarach ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej oraz ząbkowickiej.Z kolei 26.X.br., w trybie wideokonferencji, odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowego ZIT-u. Podczas obrad przedstawiciele samorządów dokonali wyboru pierwszego Przewodniczącego Komitetu Sterującego ZIT POF.

"Z olbrzymią satysfakcją informuję, że na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko koleżanki i koledzy zagłosowali jednomyślnie za moją kandydaturą. Serdecznie im za to dziękuję i deklaruję dołożyć wszelkich starań aby sprostać powierzonym mi na najbliższe 6 miesięcy obowiązkom".

Realizacja instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027, we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, ma pozwolić sygnatariuszom porozumienia na znacznie łatwiejszy dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie programowej.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj