Informacje o pandemii
W Bielawie, podobnie jak w całym kraju, odbyło się referendum zarządzone przez poprzedniego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 6 września do lokali wyborczych udała się niewielka liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców naszego miasta. Tego dnia frekwencja wyniosła bowiem 6,78% (1715 osób na 25288 uprawnionych).  


W referendum obywatele mogli odpowiedzieć na trzy pytania. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Bielawie:  

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? TAK – 1381, NIE - 288
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? TAK – 301, NIE - 1372
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? TAK – 1583, NIE – 87.

Pełne wyniki referendum w całym kraju, znaleźć będzie można na stronie www.pkw.gov.pl
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj