•  
  •  
jeziorocennik

W lipcu 2019 r. wprowadzona została opłata za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy Ośrodku Wypoczynkowym "Sudety". Opłata za pozostawienie pojazdu pobierana jest w pogodne dni oraz podczas imprez plenerowych, organizowanych przez gminę. Z kolei wszystkie miejsca parkingowe, zlokalizowane przy nowo wybudowanej drodze, pozostają nadal nieodpłatne. Całodniowa opłata za samochód osobowy wynosi 10 zł, zaś za motocykl 5 zł. Dotychczasowy taryfikator nie przewidywał jednak możliwości naliczania opłat godzinowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Bielawy oraz turystów, od 1 lipca br. wprowadzone zostały modyfikacje w cenniku za postój pojazdów. Po wejściu w życie stosownego zarządzenia, za 1 godzinę pozostawienia na parkingu samochodu osobowego trzeba będzie zapłacić 2 zł, zaś za motocykl 1 zł. 

Wpływy z tego tytułu pozwolą na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem odkrytego basenu, opłaceniem ratowników, wywozem nieczystości, sprzątaniem terenu, zapewnieniem zaplecza sanitarnego itd.

Co ważne, ze wspomnianego wyżej parkingu korzystają głównie mieszkańcy ościennych powiatów (rejestracje DKL, DSW, DZA, DB, DW itd.), co oznacza, że zasilają oni kasę miejską środkami spoza gminy. Już podczas pierwszego "płatnego" weekendu w br. udało się zgromadzić kwotę, dzięki której sfinansowany zostanie wywóz nieczystości w trakcie całego sezonu letniego. 

Z kolei mieszkańcy Bielawy, którzy znacznie lepiej znają topografię miasta oraz aby dotrzeć do celu, mają do pokonania znacznie krótszą trasę, z powodzeniem nieodpłatnie parkują swój pojazd na wielu nowo wybudowanych miejscach, położonych wzdłuż zbiornika.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj