W I kwartale 2020 r. przeprowadzona została procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, niezbędnej do budowy III etapu bielawskiej obwodnicy. W jej wyniku okazało się, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. z Gliwic. Firma ta była m.in. głównym wykonawcą projektu budowlanego dla obwodnicy Kłodzka. 

Zakres bielawskiego zlecenia obejmuje opracowanie dokumentacji składającej się z materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego. 

Po kilku miesiącach od podpisania umowy z Gminą Bielawa, pracownia projektowa A-PROPOL przedłożyła do akceptacji koncepcję terenowo-przestrzenną projektowanej drogi. Zawiera ona 3 warianty korytarzowe, które będą obecnie analizowane w celu wyboru najkorzystniejszego z nich. 

Za wykonaną dokumentację gliwicka firma otrzyma wynagrodzenie w kwocie 148.215 zł. Zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w I półroczu 2021 r.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj