•  
  •  
Bielawska Straż Miejska na tropie "śmieciowych" przestępców
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami. Pojawił się m.in obowiązek segregowania frakcji biodegradowalnych. Ponadto w całym kraju, w związku ze znacznym wzrostem kosztów wywożenia i składowania balastu, znacznie podrożały opłaty za wywóz nieczystości. Niestety część bielawian postanowiło poszukać alternatywnych sposobów zagospodarowania wytwarzanych przez siebie odpadów. Niektórzy zaczęli pozostawiać je w ustronnych miejscach, a inni podrzucać w okolice tzw. boksów śmietnikowych. 

W związku z powyższym bielawska Straż Miejska podjęła działania aby ograniczyć, a docelowo wyeliminować ten proceder. Z jednej strony prowadzone są rozpoznania operacyjne, a z drugiej wykorzystuje się foto-pułapki. Na osoby "przyłapane" na łamaniu przepisów nakładane są mandaty karne. 

Ponowne interwencje tego typu będą konsekwentnie i bezwzględnie realizowane. Osoby, które zauważą w swoim sąsiedztwie "podrzucane" odpady komunalne proszone są o zawiadomienie o tym fakcie Straży Miejskiej (tel. 74 83 28 706 lub 669 102 102).

Pamiętajmy, że nikt nie zadba lepiej o estetykę naszego otoczenia, niż my sami. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców Bielawy o pomoc w tym zakresie.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj