Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 241

W poniedziałek 1 czerwca podpisany został akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, na mocy których Gmina Bielawa przejęła od Polskiego Związku Działkowców nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 1053 (obręb Osiedle) i powierzchni 3.737 m2. 

Niespełna rok wcześniej podobną procedurę zastosowano wobec działki nr 1026/1 (obręb Osiedle), której powierzchnia wynosi 3.949 m2. 

Obie nieruchomości od lat nie były użytkowane przez działkowców i sukcesywnie zarastały samosiejkami. W związku z tym, podjęte zostały działania zmierzające do ich przejęcia, a następnie przekwalifikowania na działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. 

Parcela przejęta przez Gminę 24 czerwca 2019r., została już podzielona na 4 odrębne działki o areałach 8-10 arów. Niebawem zostaną one wystawione do zbycia w drodze przetargów. Taki sam los spotka nieruchomość pozyskaną od PZD w tym roku. 

Łączny areał ww. gruntów wynosi 7.686 m2. Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny transakcyjne uzyskiwane przez Gminę przy sprzedaży podobnych nieruchomości wynoszą ok. 130 zł/m2, należy stwierdzić że dzięki podjętym działaniom budżet naszego samorządu wzbogaci się w najbliższym czasie o ok. 1.000.000 zł. 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj